Hjemmesiden til Frelsesarmeen Lillehammer er flyttet til http://www.frelsesarmeen.no/pages/enhet_forside.aspx?nr=8076